Domů Události Trénink Mladší žáci – r.n. 2009/10 Verze 0:00

Organizátor

Florbalová Akademie
Telefon
602307394
Email
florbalcb@gmail.com

Lokalita

Areál SKP
Jiráskovo nábřeží 999/25, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Česko
Webová stránka
//www.skpcb.cz/
Kategorie
QR kód

Chcete náš newsletter?

Datum

8. 5. 2021
Proběhlé události!

Čas

Pondělí 15:00 - 16:00, Čtvrtek 18:00 - 19:00
0:00

Trénink Mladší žáci – r.n. 2009/10 Verze 0:00

Venkovní florbalový trénink primárně určený pro ročníky narození 2009 a 2010 – kategorie mladších žáků
Šatny zatím nebudou k dispozici – WC ano.
S sebou florbalku, boty, pití atp.

Citace ze stránek Národní sportovní agentury – Aktuální opatření ve sportu vzhledem ke koronavirové krizi – opatření – aktualizace k 3.5.2021:

Účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:

  1. prokáže, že splňuje následující podmínky: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19., nebo
  2. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  3. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 9 antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a nebo
  4. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

A PLATÍ, ŽE subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů 1.-3., anebo pokud vyjde dle bodu 4. účastníkovi test pozitivní, NEUMOŽNÍ ÚČAST NA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ.

X

Hodinový rozvrh

Pondělí

15:00 - 16:00

Čtvrtek

18:00 - 19:00