Soustředění a Campy

Více informací k soustředěním, příměstským soustředěním a táborům naleznete na webu www.florbalcb.eu