Jak to vše začalo

Počátky vzniku klubu se datují do přelomu roku 2016/17. Současný předseda oddílu Jan Novotný se potkal na plese se svými bývalými svěřenci (dříve působil u českobudějovických Štírů) a padli zde první myšlenky na vznik nového oddílu. Ty však Honza rovnou zamítl a bral je jako vtipnou součást večera.

Na jaře roku 2017 se na Honzu obrátil Tomáš Kolík (zástupce ředitele na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská), kterému Honza dříve trénoval syna a zjišťoval situaci, zda je možné, aby jeho syna trénoval nadále. Slovo dalo slovo a tentokráte už se reálně začalo uvažovat o vzniku nového oddílu.

Jak to tak v životě bývá, celému projektu vzniku nového oddílu pomohla další náhoda. Z ničeho nic zavolal Honzovi Radek Vobr (pedagog z katedry tělovýchovy a sportu z Jihočeské univerzity), kterého Honza v minulosti přemluvil k dřívějšímu trenérskému angažmá. Během telefonátu se rozhovor stočil na téma nového florbalového klubu a a hned bylo jasno, že Radek je třetí do party.

Všichni tři se shodli, že chtějí dělat florbal s trochu jinou filosofií, než jak to dělají jiné oddíly. Nechtěli dětem hned od začátku jejich florbalové kariéry sebrat dětství. Naopak chtěli, aby děti zvládaly jak školu, tak florbal a odpoledne mohly poškádlit rodiče či vyrazit s kamarády ven. Zkušeností měli dost, a tak začali budovat klub od základu – nejmladších kategorií.

Více informací o nás

2017
Založení oddílu
Založen oddíl. 3 týmy v soutěžích Českého florbalu.
2018-19
Obhajoba pozic bývá nejtěžší
Z prvotního nadšení do sezóny pravdy. V práci s mládeží jsme řešili obrovský zájem o florbal v našem klubu. To byl velký úspěch, ale i závazek udržet stávající kvalitu práce s dětmi.
2019-20
Sezona s podivným “CORONA” koncem
Tato sezóna byla zatím nejnáročnější v historii klubu. Muži hráli Divizi a bylo třeba sehnat novou domácí halu. Tou se stala TJ Lokomotiva. V mládeži jsme přihlásili více týmů a rozvinuli jsme spolupráci s netolickými Rafany a Jiskrou Třeboň. Navázala se spolupráce s KTVS JU a začali u nás na oddílu působit studenti z oborů tělocvik pro ZŠ. Ženy stabilizovaly kádr a šly zápas od zápasu nahoru.
2020-21
Plány do budoucna
Letní kempy a soustředění zvládneme bez nákazy